• Over Marokko

  deel 2

 • Zaken doen in Marokko?

  Lion Invest is uw deskundige gids

 • Internationaal zaken doen?

  Lion Invest ondersteunt U

 • North South Forum

  Lion Invest is offical partner

Over Marokko - deel 2
Marokko vervult van oudsher een brugfunctie tussen de Afrika en Europa en tussen het Oosten en Westen. Haar centraalstrategisch ligging wordt steeds vaker als meerwaarde gezien. Marokko bezit verder een overschot aan goedkope en goed opgeleide arbeidskrachten en manifesteert zich steeds meer als een productieland. Met 35 miljoen inwoners heeft Marokko een grote inlandse markt met kansen voor allerlei toeleveranciers.

Ook de consumptie in Marokko verandert van een traditioneel naar een modern patroon. De stijgende koopkracht zorgt voor een toename naar westerse levensmiddelen en consumentenproducten. De omschakeling naar een meer innovatieve economie kan niet zonder kennis van nieuwe distributiesystemen en productieprocessen, die vooral uit het buitenland moeten komen. Daarnaast is Marokko de ideale toegangspoort voor uw exportplannen verder in Afrika of het Midden- Oosten.

De overheid maakt Marokko aantrekkelijker door allerlei maatregelen op economisch, democratisch, sociaal en wetgevend vlak. De Marokkaanse regering doet veel om buitenlandse ondernemers, zakenmensen en investeerders aan te trekken.

Dit blijkt onder meer uit de geleidelijke afbraak van invoerrechten, wetgeving ter bescherming van buitenlandse ondernemers en investeerders, de verdragen met diverse landen op het gebied van handel- transport- en betalingsverkeer, het voorkomen van dubbele belasting, het faciliteren door middel van investeringscentra, het beschikbaar stellen van vrijhandelzones, het verbeteren van de administratieve transparantie, vrij deviezenoverdracht naar het buitenland en winstrepatriëring.

Er zijn natuurlijk altijd bedreigingen en risico’s bij het ondernemen, zaken doen en investeren in het buitenland, evenzo in Marokko. Wie met open armen ontvangen denkt te worden en een gemakkelijke start verwacht, komt in het buitenland van een koude kermis thuis. Marokko brengt immers een nieuwe spannende dimensie met zich mee, maar vergt wel durf en doorzettingsvermogen om het tot een succes te maken.

Wilt u concrete stappen zetten op een voor u onbekende maar veelbelovende markt? Benader ons dan voor informatie of een vrijblijvend oriënterend gesprek.
Denkt u iemand te kennen met enige affiniteit met Marokko of interesse heeft met ondernemen, zaken doen of investeren in of met Marokko?
Beveel ons dan aan»
Naar
Boven